Sardinella aurita Valenciennes, 1847
sl: velika sardela priporočeno ime

en: round sardinellaNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 28 (od leta 2007 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 24 (od leta 2007 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): sledi - Clupeiformes

Družina (Familia): sledi - Clupeidae Cuvier 1816

Rod (Genus): velike sardele - Sardinella Valenciennes in Cuvier &amp; Valenciennes, 1847

Vrsta (Species): velika sardela - Sardinella aurita
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 113.00 265.00 101
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): 116.00 214.00 4
Standardna dolžina telesa (SL): 106.00 210.00 5
Višina telesa (BH): 21.50 49.00 6


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 47.3 66.6 3
svež 10.1 104.0 26
konzerviran v formalinu 13.0 144.0 5
neznano 80.0 80.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2016)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2009 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations