Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)
sl: salpa priporočeno ime

en: salemaNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 93 (od leta 1967 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 90 (od leta 1997 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): špari - Sparidae Rafinesque 1818

Rod (Genus): salpe - Sarpa Bonaparte, 1831

Vrsta (Species): salpa - Sarpa salpa
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju in Jadranskem povodju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 102.00 385.00 34
Celotna dolžina telesa (TL): 110.00 337.00 48
Standardna dolžina telesa (SL): 252.00 292.00 3


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
živ 3.8 531.2 215
svež 13.0 1050.0 9
odtaljen 249.1 413.1 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2013 do leta 2013)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2012 do leta 2012)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE