Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
sl: rdečeperka priporočeno ime

en: ruddNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 385 (od leta 1973 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 384 (od leta 1973 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): krapovci - Cypriniformes

Družina (Familia): krapovci - Cyprinidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): ... - Scardinius Bonaparte, 1837

Vrsta (Species): rdečeperka - Scardinius erythrophthalmus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem povodju in Donavskem porečju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 87.00 255.00 4
Celotna dolžina telesa (TL): 8.00 359.00 966
Standardna dolžina telesa (SL): 67.00 196.00 5
Dolžina glave (HL): 24.00 62.00 7
Širina telesa (BB): 27.00 27.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 4.0 728.3 258
živ 0.0 766.0 1291
odtaljen 6.8 205.9 5
konzerviran v alkoholu 0.5 2.6 70


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje lusk 7.0 7.0 1


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Prepoved ribolova: od 1. aprila do 30. junija (v Donavskem porečju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
Prepoved ribolova: od 1. aprila do 30. junija (v Jadranskem povodju) Ur.l. RS, št. 99/2007 Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodahFrekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE