Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758)
sl: gladki romb priporočeno ime

en: brillNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 17 (od leta 1996 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 16 (od leta 2006 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): rombi - Scophthalmidae Chabanaud 1933

Rod (Genus): rombi - Scophthalmus Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): gladki romb - Scophthalmus rhombus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 252.00 421.00 32


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 417.7 900.0 10
konzerviran v formalinu 278.0 278.0 1
živ 420.0 600.0 3


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE