Scomber colias Gmelin, 1789
sl: lokarda priporočeno ime

en: Atlantic chub mackerelNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 28 (od leta 1996 do leta 2018); od tega iz Slovenije: 24 (od leta 1996 do leta 2018)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Scombriformes

Družina (Familia): skuše in tuni - Scombridae Rafinesque 1815

Rod (Genus): skuše - Scomber Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): lokarda - Scomber colias
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 157.00 345.00 104
Dolžina do zajede repne plavuti (FL): 169.00 260.00 32
Standardna dolžina telesa (SL): 147.00 228.00 2
Višina telesa (BH): 27.00 45.00 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 28.4 226.9 8
svež 15.5 115.0 90
konzerviran v formalinu 32.0 42.0 3
neznano 153.0 153.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1996 do leta 2018)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 180 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE