Scorpaena porcus Linnaeus, 1758
sl: rjava škarpena priporočeno ime

en: black scorpionfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 54 (od leta 1987 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 50 (od leta 2007 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): bodike - Scorpaenidae Risso 1827

Rod (Genus): škarpene - Scorpaena Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): rjava škarpena - Scorpaena porcus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 92.00 318.00 77
Standardna dolžina telesa (SL): 177.00 177.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 15.9 323.4 30
svež 20.0 485.0 32
konzerviran v formalinu 100.0 100.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2013 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE