Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758
sl: velika škarpena priporočeno ime

en: Largescaled scorpionfishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 8 (od leta 1988 do leta 2018); od tega iz Slovenije: 5 (od leta 2003 do leta 2018)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): bodike - Scorpaeniformes

Družina (Familia): bodike - Scorpaenidae Risso 1827

Rod (Genus): škarpene - Scorpaena Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): velika škarpena - Scorpaena scrofa
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 90.00 211.00 4
Standardna dolžina telesa (SL): 159.00 159.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 14.0 195.0 3
konzerviran v formalinu 100.0 270.0 4


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2007 do leta 2022)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2003 do leta 2003)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE