Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758)
sl: velika morska mačka priporočeno ime

en: nursehoundNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 3 (od leta 1987 do leta 2007); od tega iz Slovenije: 1 (od leta 2007 do leta 2007)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): morski psi in skati - Elasmobranchii

Red (Ordo): pravi morski psi - Carcharhiniformes

Družina (Familia): morske mačke - Scyliorhinidae Gill 1862

Rod (Genus): morske mačke - Scyliorhinus Blainville, 1816

Vrsta (Species): velika morska mačka - Scyliorhinus stellaris
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 415.00 655.00 4
Višina telesa (BH): 40.00 43.00 2


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
svež 760.0 1380.0 2
konzerviran v formalinu 9.8 422.0 10


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2016 do leta 2016)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE