Sepia elegans Blainville, 1827
sl: mala sipa priporočeno ime

en: elegant cuttlefishNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 67 (od leta 1988 do leta 2020); od tega iz Slovenije: 65 (od leta 1988 do leta 2020)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): mehkužci - Mollusca

Razred (Classis): glavonožci - Cephalopoda Cuvier, 1797

Red (Ordo): sipe - Sepiida Zittel, 1895

Družina (Familia): sipe - Sepiidae Keferstein, 1866

Rod (Genus): sipe - Sepia Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): mala sipa - Sepia elegans
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina plašča (ML): 21.00 95.00 92


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
konzerviran v formalinu 1.8 24.0 8
odtaljen 2.2 36.5 69
neznano 14.0 14.0 1
svež 4.5 50.0 16


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2020)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri