Sepia orbignyana Férussac, 1826
sl: bodičasta sipa priporočeno ime

en: /Navedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 4 (od leta 1995 do leta 1997); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): mehkužci - Mollusca

Razred (Classis): glavonožci - Cephalopoda Cuvier, 1797

Red (Ordo): sipe - Sepiida Zittel, 1895

Družina (Familia): sipe - Sepiidae Keferstein, 1866

Rod (Genus): sipe - Sepia Linnaeus, 1758

Vrsta (Species): bodičasta sipa - Sepia orbignyana
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Dolžina plašča (ML): 53.00 53.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
neznano 25.0 28.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 1996)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri