Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)
sl: volkec priporočeno ime

en: brown comberNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 568 (od leta 1987 do leta 2024); od tega iz Slovenije: 562 (od leta 1987 do leta 2024)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): zobčasti ostriži - Serranidae Swainson 1839

Rod (Genus): zobčasti ostriži - Serranus Cuvier, 1816

Vrsta (Species): volkec - Serranus hepatus
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 25.00 123.00 5236
Standardna dolžina telesa (SL): 47.00 102.00 307
Višina telesa (BH): 12.00 39.00 198
Dolžina glave (HL): 25.00 32.00 4


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 1.3 38.2 6902
svež 0.7 28.0 376
konzerviran v formalinu 3.0 22.0 6
neznano 2.0 27.0 171


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2015)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2014)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE