Synapturichthys kleinii (Risso, 1827)
sl: črnorobi list priporočeno ime

en: Klein's soleNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 37 (od leta 1987 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 33 (od leta 1987 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): morski listi - Soleidae Bonaparte 1833

Rod (Genus): ... - Synapturichthys Chabanaud, 1927

Vrsta (Species): črnorobi list - Synapturichthys kleinii
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 149.00 292.00 53
Standardna dolžina telesa (SL): 131.00 245.00 11
Višina telesa (BH): 43.00 92.00 12


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 25.5 167.0 15
svež 59.0 206.0 18
konzerviran v formalinu 145.0 145.0 1
neznano 63.0 518.0 2


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2021)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE