Solea solea (Linnaeus, 1758)
sl: morski list priporočeno ime

en: common soleNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 112 (od leta 1969 do leta 2021); od tega iz Slovenije: 107 (od leta 1969 do leta 2021)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): bokoplute - Pleuronectiformes

Družina (Familia): morski listi - Soleidae Bonaparte 1833

Rod (Genus): morski listi - Solea

Vrsta (Species): morski list - Solea solea
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 54.00 405.00 733
Standardna dolžina telesa (SL): 155.00 312.00 13
Višina telesa (BH): 59.00 113.00 12


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
neznano 104.0 104.0 1
živ 105.0 760.0 47
svež 1.6 530.0 85
odtaljen 57.4 267.1 11


Starost


metoda najmanjša starost največja starost n
branje otolitov - raven makrostruktur 2.0 5.0 4


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2020)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2016)


Omejitve ribolova


omejitve vir navedba
Najmanjša velikost: TL = 200 mm (od vrha gobca do konca repne plavuti) UL L 409, 30.12.2006 (32006R1967) Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE
Food and Agriculture Organization of the United Nations