Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848)
sl: topoglava napihovalka ime še ni revidirano

en: blunthead pufferNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 1 (leta 2012); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): sočeljustnice - Tetraodontiformes

Družina (Familia): napihovalke - Tetraodontidae Bonaparte 1831

Rod (Genus): ... - Sphoeroides Anonymous [Lacepède], 1798

Vrsta (Species): topoglava napihovalka - Sphoeroides pachygaster
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Tujerodna vrsta.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Celotna dolžina telesa (TL): 350.00 350.00 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
neznano 1000.0 1000.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje

Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE