Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758)
sl: barakuda priporočeno ime

en: European barracudaNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 17 (od leta 2012 do leta 2024); vsi vzorci iz SlovenijeZnanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopteri

Red (Ordo): ... - Carangiformes

Družina (Familia): barakude - Sphyraenidae Rafinesque 1815

Rod (Genus): barakude - Sphyraena Artedi, 1793

Vrsta (Species): barakuda - Sphyraena sphyraena
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 163.00 438.00 30
Standardna dolžina telesa (SL): 257.00 328.00 2
Višina telesa (BH): 40.50 40.50 1


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 26.3 208.0 8
svež 16.0 331.0 11
konzerviran v formalinu 213.0 213.0 1


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2014 do leta 2023)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 2019 do leta 2024)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE