Spicara flexuosa Rafinesque, 1810
sl: menola priporočeno ime

en: picarelNavedba strani: Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno ], [Citirano ], , , Dostopno na spletnem naslovu: <www.biosweb.org>, ISSN 2350-4757Klikni na zemljevid za več informacij!
Število vseh vzorcev z najdbo vrste: 520 (od leta 1987 do leta 2023); od tega iz Slovenije: 511 (od leta 1987 do leta 2023)Znanstvena Klasifikacija


Deblo (Phylum): strunarji - Chordata

Razred (Classis): žarkoplavutarice - Actinopterygii

Red (Ordo): ostriževci - Perciformes

Družina (Familia): girice - Centracanthidae

Rod (Genus): girice - Spicara Rafinesque, 1810

Vrsta (Species): menola - Spicara flexuosa
Domača imena | Znanstvena imena


Status


Domorodna vrsta v Jadranskem morju.

Razširjenost glede na slanost vode


razred slanosti prisotnost
celinske vode
brakične vode (0.5‰ do slanosti morske vode)
morske vode
vode s širokim razponom slanosti (0.5‰ do slanosti višje kot v morski vodi)

Ulov
Morfometrija


mera najmanjša vrednost [mm] največja vrednost [mm] n
Največja dolžina telesa (TLmax): 7.90 250.00 8243
Standardna dolžina telesa (SL): 53.00 184.00 973
Višina telesa (BH): 14.00 88.00 668
Dolžina glave (HL): 21.00 31.00 16


Masa


stanje osebkov najmanjša masa [g] največja masa [g] n
odtaljen 3.0 141.0 6901
svež 4.0 170.0 563
konzerviran v formalinu 5.1 29.7 2
neznano 3.0 3160.0 907


Starost


Ni podatkov!


Odnos dolžine in mase
Sezonsko pojavljanje
Rekonstrukcija podatkov iz ladijskih dnevnikov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) (od leta 2005 do leta 2022)
Podatki iz letnih dovoljenj za športni ribolov (Zveza za športni ribolov na morju) (od leta 2011 do leta 2015)
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo (od leta 1995 do leta 2023)


Omejitve ribolova


Ni podatkov!


Frekvenčni histogram dolžin%

dolžina [mm]Zunanji Viri


FISHBASE